Vedení klubu

Výkonný výbor klubu

V čele klubu stojí jeho výkonný výbor, který je volený členskou schůzí a je hlavním řídícím orgánem.

Členové výkonného výboru:

Mgr. Marek Hejduk, prezident klubu

Ing. Vladimír Adámek, CSc.

Jan Vodička

Ing. Antonín Adamčík

Mgr. Daniel Pěnička

 

Manažer klubu

Mgr. Jan Zlesák.

 

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem klubu, který je volen valnou hromadou. Od roku 2020 pracuje revizní komise ve složení:

Ing. Vojtěch Adámek

Mgr. Robert Řezníček

Lucie Vodičková