Dotace

Na provoz Tenisového areálu LTC 2005 přispělo v roce 2022 hlavní město Praha částkou 730.000,- na základě uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/014388/2022. Podpora byla použita na úhradu části nákladů za energie v souvislosti s provozem areálu.

 

  

Sportovní klub LTC Modřany je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro období 7-12/2022. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK LTC Modřany 2005 z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 464.800,- Kč.

 

Projekt Tenisové akademie LTC Modřany 2005 a příměstských táborů Tenisové akademie LTC Modřany 2005 probíhá za finanční podpory MČ Praha 12.

 

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ČJ: NSA-MK22-00988/2021/MK22/3 obržel náš tenisový klub SK LTC Modřany 2005 z.s. od Národní sportovní agentury dotaci ve výši 541.800,- v rámci programu MŮJ KLUB. Dotace bude použita v souladu s podmínkami programu a bude směřovat k podopoře tréninkového procesu dětí a mládeže v našem klubu.

 

Na provoz Tenisového areálu LTC 2005 přispělo v roce 2022 mimořádně hlavní město Praha částkou 220.000,- na základě uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. DOT/61/04/014388/2022. Podpora byla použita na úhradu části rostoucích nákladů za energie v souvislosti s provozem areálu.