Dotace

Sportovní klub LTC Modřany je realizátorem Projektu systémové podpory mládežnického tenisu v Praze pro rok 2019-2020. V rámci projektu zpracovaného Pražským tenisovým svazem byla SK LTC Modřany 2005 z.s. poskytnuta finanční podpora ve výši 736.200,- Kč.

 

SK LTC Modřany 2005 z.s. obdržel na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/64/01/006407/2018 od MHMP dotaci na rekonstrukci osvětlení v havarijním stavu v přetlakové hale pro 4 dvorce ve výši 480.000,- Kč.

Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekt Rekonstrukce osvětlení v přetlakové hale pro 4 dvorce v Tenisovém areálu LTC 2005 uveřejněné uzavřenou výzvou k podávání nabídek ze dne 19.6.2018 vybral pro plnění zakázky jako nejvhodnějšího uchazeče EFektivní OSvětlování s.r.o., se sídlem Děčínská 509/31, 471 01 Česká Lípa, IČO: 27267806.

Zakázka je financována částečně z dotace ve výši 480.000,- Kč poskytované Hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581 poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/64/01/006407/2018 ze dne 25.5.2018, která byla schválená zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 37/33 ze dne 17.5.2018.

S ohledem na výši dotace a na skutečnost, že zakázka je ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázkou malého rozsahu, není Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. v souladu s § 31 zákona o veřejných zakázkách povinen zadat zakázku v zadávacím řízení a při zadávání zakázky tak byl povinen dodržet pouze zásady podle § 6 zákona o veřejných zakázkách. Sportovní klub tímto prohlašuje, že podmínky stanované zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v uvedeném smyslu byly dodrženy.

Smlouva o dílo s realizátorem veřejné zakázky, EFektivní OSvětlování s.r.o., je k nahlédnutí zde: /images/SoD_s_rozpočtem.pdf

 

Projekt Letních příměstských táborů (kempů) Tenisové akademie LTC Modřany 2005 probíhá za finanční podpory MČ Praha 12.

 

 

Na základě Rozhodnutí č 502019_2B_3473 obržel náš tenisový klub SK LTC Modřany 2005 z.s. od MŠMT dotaci ve výši 474.100,- na projekt „Podpora organizované činnosti dětí a mládeže Sportovního klubu LTC Modřany 2005 z.s.“ v rámci programu MŮJ KLUB. Dotace bude použita v souladu s Projektem a bude směřovat k podopoře tréninkového procesu dětí a mládeže v našem klubu.

 

SK LTC Modřany 2005 z.s. obdržel na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/61/01/010579/2019 od MHMP dotaci na výměnu termoizolační plachty v přetlakové tenisové hale pro 4 dvorce ve výši 130.000,- Kč.

Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekt Výměna termoizolační plachty u přetlakové tenisové haly pro 4 dvorce uveřejněné uzavřenou výzvou k podávání nabídek ze dne 9.7.2019 vybral pro plnění zakázky jako nejvhodnějšího uchazeče Flobal s.r.o., Karla IV 834, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25296132.

Zakázka je financována částečně z dotace ve výši 130.000,- Kč poskytované Hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČO: 00064581 poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. DOT/64/01/006407/2018 ze dne 29.11.2019, která byla schválená Radou hl.m. Prahy usnesením č. 2611 ze dne 25.11.2019.

S ohledem na výši dotace a na skutečnost, že zakázka je ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázkou malého rozsahu, není Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. v souladu s § 31 zákona o veřejných zakázkách povinen zadat zakázku v zadávacím řízení a při zadávání zakázky tak byl povinen dodržet pouze zásady podle § 6 zákona o veřejných zakázkách. Sportovní klub tímto prohlašuje, že podmínky stanované zákonem o veřejných zakázkách pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v uvedeném smyslu byly dodrženy.

Nabídka Flobal s.r.o. je k nahlédnutí zde: Nabídka Flobal Akceptací této nabídky byla s dodavatelem uzavřena smlouva.